Jerzy Stempowski
Na rynku w Brussie  niepublikowany tekst Jerzego Stempowskiego zatytułowany Profesor ekstremizmu

Miesięcznik „Droga”, albo jeszcze o debiucie Jerzego Stempowskiego

Jeszcze o „Bibliotece Pstrykońskiej”  o ilustracjach do Pielgrzyma

Nic ciekawego  wspomnienie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Powieść w liście, albo list jako powieść  o nienapisanej powieści Jerzego Stempowskiego

Miasto czytelników i marzycieli  Jerzy Stempowski o Neapolu

O Jerzym Stempowskim: aktualności

Czytanie ze Stempowskim: Charles Nodier  szkic na temat Charlesa Nodiera i wzmiankach o nim w twórczości Jerzego Stempowskiego

Habent sua fata libelli  o pewnym egzemplarzu Esejów dla Kassandry

Czytanie ze Stempowskim: Baltasar Gracian  szkic na temat wątków związanych z hiszpańskim pisarzem Baltsarem Gracianem w twórczości Jerzego Stempowskiego

Raport Rajmunda Niholma  o pracy wywiadowczej Stempowskiego

Inne oblicze Stempowskiego  tekst o mniej znanym obliczu Stempowskiego

Dygresje od dygresji czyli żartobliwie o erudycji Stempowskiego  kompilacja uwag na temat erudycji Stempowskiego

Wojciech Karpiński o Jerzym Stempowskim  informacja o stronie internetowej poświęconej twórczości Wojciecha Karpińskiego i materiałach na temat Jerzego Stempowskiego tam dostępnych

Czytanie ze Stempowskim: podróże doktora Tripplina, – albo o plagiacie w XIX wieku, pomyłce Stempowskiego i audiobookach na Księżycu

Wilam Horzyca o "Pielgrzymie" Jerzego Stempowskiego 1924– pierwsza recenzja Pielgrzyma, „Wiadomości Literackie”, 1924, nr 19.

Eseje nienapisane Jerzego Stempowskiego  tekst o Stempowskim widzianym przez pryzmat jego utworów nienapisanych

Goście z przeszłości  szkic o Annie Csilag, sporze Stempowskiego z Marią Dąbrowską i wspominaniu

„Kultura Paryska” online – informacja o uruchomionym w 2014 roku portalu i materiałach na temat Jerzego Stempowskiego tam dostępnych

120 rocznica urodzin Jerzego Stempowskiego cytat z okazji rocznicy urodzin eseisty

Notatnik niespiesznego przechodnia wydany w całości – informacja o wydaniu przez „Więź” całości publikowanego na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1954-1969 Notatnika niespiesznego przechodnia

„Biblioteka Pstrykońska”  tekst o „Bibliotece Pstrykońskiej”, projekcie wydawniczym Jerzego Stempowskiego i Henryka Józewskiego z 1924 roku.