Pracownia na Koszykowej

Michalina Krzyżanowska i Henryk Józewski,
fot. Zbigniew Chomicz

Pracownia malarska na Koszykowej 24 w Warszawie działała przez blisko 80 lat ubiegłego wieku. Mieszkali w niej i tworzyli: Konrad Krzyżanowski, Michalina Krzyżanowska i Henryk Józewski; bywali artyści, ludzie pióra, politycy, społecznicy i konspiratorzy. Na tym blogu poświęcam wiele miejsca dziejom Pracowni oraz ludziom z nią związanym.


Wspomnienia Józewskiego – informacja o wydaniu książkowym Zamiast pamiętnika Henryka Józewskiego

Jeszcze o „Bibliotece Pstrykońskiej” – o ilustracjach Henryka Józewskiego do Pielgrzyma

Pałac Sztuki, 1925 – katalog obrazów Konrada Krzyżanowskiego z wystawy w Pałacu Sztuki, Warszawa, 1925

Krzyżanowski na aukcjach – przegląd prac Konrada Krzyżanowskiego, które pojawiły się na aukcjach sztuki w ostatnich latach

Morze – szkic o malarstwie Henryka Józewskiego i cyklu pejzaży morskich

Krzyżanowski w „Chimerze” – przegląd prac Konrada Krzyżanowskiego wykonanych dla „Chimery”

Kamienica przy Koszykowej 24 zabytkiem – informacja o wpisaniu kamienicy przy Koszykowej 24 do rejestru zabytków

O Bolesławie Baake – szkic o siostrzeńcu Konrada Krzyżanowskiego, malarzu Bolesławie Baake

„Szurnij bracie”, „dyrnij” – o portretach Konrada Krzyżanowskiego

Biogram Konrada Krzyżanowskiego w Polskim Słowniku Biograficznym – informacja o PSB w internecie i link do biogramu Konrada Krzyżanowskiego

Jan Kleczyński o Konradzie Krzyżanowskim w „Życiu Polskim” 1914 – pełny tekst pierwszego obszerniejszego artykułu na temat malarstwa Konrada Krzyżanowskiego

Rysunki Henryka Józewskiego – kilka kart ze szkicownika Henryka Józewskiego z 1957 roku

Kultura paryska online – informacja o portalu „Kultura Paryska” i dostępnych w nim materiałach nt. Henryka Józewskiego

„Zaufany Piłsudskiego” – informacja o pokazie filmu Jolanty Kessler o Henryku Józewskim (12 maja 2014)

Dekadentysta i patriota – o Edwardzie Słońskim, poecie i przyjacielu Michaliny i Konrada Krzyżanowskich

Pracownia trojga artystów – informacja o artykule Zbigniewa Chomicza i Małgorzaty Chomicz-Mielczarek o historii pracowni na Koszykowej w miesięczniku „Stolica” (nr 3, 2014)

„Z dawną przyjaźnią” – o dedykacji Marii Dąbrowskiej dla Henryka Józewskiego

„Biblioteka Pstrykońska” – tekst na temat serii książek wydanych w 1924 roku przez Henryka Józewskiego i Jerzego Stempowskiego

Zagadkowa fotografia – kogo przedstawia fotografia pracowni na Koszykowej dostępna w bibliotece cyfrowej Polona? 

Krzyżanowscy w bibliotekach cyfrowych – obrazy i zdjęcia Michaliny i Konrada Krzyżanowskich dostępne w zasobach polskich bibliotek cyfrowych

„Tekstualia” o literaturze wołyńskiej – informacja o czasopiśmie i sytuacji edytorskiej Opowieści o Istnieniu Henryka Józewskiego. 


Pra- Pracownia – informacja o wieczorze poświęconym Pracowni, który odbył się w maju 2013 roku oraz tekst apelu w sprawie tablicy pamiątkowej w kamienicy przy Koszykowej 24

Sztuka wszędzie - wystawa w Zachęcie – tekst o wystawie z 2012 roku poświęconej historii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1904–1944

Bywalcy Pracowni na Koszykowej – list Zbigniewa Chomicza do redakcji „Gazety Stołecznej” z 9 kwietnia 2010

„Mysz” z Pracowni na Koszykowej – tekst o Michalinie Krzyżanowskiej, Henryku Józewskim i dziejach pracowni

Misja niemożliwa Józewskiego – omówienie książki Timothy Snydera o Henryku Józewskim


Michalina i Konrad Krzyżanowscy,
plener na Wołyniu, przed 1914 rokiem
Konrad Krzyżanowski
Henryk Józewski w pracowni na Koszykowej, lata 60-te,
fot. Zbigniew Chomicz

Fotografie i pocztówki ze zbiorów własnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz