wtorek, 25 kwietnia 2017

W.G. Sebald o bibliotecznych gmachach

Ostatnim razem wspomniałem opis nowej siedziby francuskiej Bibliothèque Nationale w książce W.G. Sebalda Austerlitz. Przytaczam go poniżej. Bohater powieści, zupełnie jak ci, którzy tęsknią za dawnym gmachem BUWu, odczuwa nostalgię wobec starej siedziby przy rue Richelieu, gdzie lampy o porcelanowych, zielonych kloszach dawały dobre, kojące światło oraz niechęć do nowego budynku-molocha rodem z SF, w którym wszystkie jego niepokoje i lęki się wzmagają. W powieści, której głównym motywem jest poszukiwanie korzeni i próba odbudowania więzi między teraźniejszością, a odebraną przeszłością, to zestawienie ma również sens metaforyczny. Austerlitz w końcu stwierdza, że w nowej siedzibie nie ma szans na odnalezienie świadectw dotyczących jego ojca. Sebald o tym nie pisze, ale stara siedziba biblioteki przy rue Richelieu nie została jednak odebrana czytelnikom, i przerobiona na co innego. Na przykład jak BUW, na sale wykładowe. Od kilku lat podlega gruntownemu remontowi i część sal właśnie niedawno, w marcu 2017, została udostępniona zwiedzającym i czytelnikom. W odnowionym kompleksie przy rue Richelieu będą udostępniane zbiory specjalne jak rękopisy czy starodruki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Bibliothèque Nationale.

piątek, 17 marca 2017

Między starym a nowym BUWem

Nigdy nie odczuwałem potrzeby opisania, przeanalizowania i ujęcia w teoretyczne ramy moich relacji z książkami. Być może wynika to z faktu, że książki były dla mnie od dzieciństwa, jak to ujął w jednym z wywiadów Paweł Dunin-Wąsowicz, niczym jajka i ser – oczywistością, codziennością, czymś, co nie wymagało żadnych objaśnień ani uzasadnień. Być może też, zamiast snucia własnych refleksji wolę posłużyć się przykładem, opowieścią albo cytatem. Być może wreszcie, zdaję sobie sprawę z tego, że podejmując próbę podobnych rozważań, wyważałbym otwarte drzwi, jako że tekstów na temat bibliotek i czytania powstało już tyle, że same one zapełniłyby niewielką bibliotekę. I właśnie dołączył do nich tekst kolejny – wydana przez „Więź” wspaniała książka Stary gmach Piotra Matywieckiego. Dawna siedziba Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, obrosła już własną mitologią, a ci, co ją wspominają, nie stronią od metafizyki.

wtorek, 31 stycznia 2017

Książki w książkach – fizjologie

Część pierwsza Szkoły uczuć kończy się sceną, w której Fryderyk Moreau dowiaduje się o śmierci stryja i o tym, że dziedziczy po nim całość majątku. Staje się z dnia na dzień bogaczem i może wracać do Paryża by prowadzić styl życia, do którego się przyzwyczaił w czasie studiów. Przyjechawszy do stolicy nabywa zatem pałacyk przy rue Rumford, a także powóz, konia, meble oraz dwie żardiniery. Kompletuje też, ma się rozumieć, domową bibliotekę. Nabywa tomiki swoich ulubionych poetów, kilka relacji z podróży, oraz atlasy i słowniki. Urządziwszy się w swym pałacu zaprasza przyjaciół na tzw. osiedliny. Prezentacja biblioteki nie wypada jednak najlepiej, gdyż wszyscy przyjaciele mają jakieś krytyczne uwagi. Malarz Pellerin krzywi się na meble i sugeruje, że zamiast stylu Ludwika XVI należało wybrać nowogrecki, Deslauriers, najbliższy przyjaciel Fryderyka jeszcze ze szkoły w Nogent, nazywa bibliotekę „panieńskim księgozbiorem”, Hussonet z kolei zamiast rozmawiać o książkach, natychmiast zaczyna opowiadać anegdoty o współczesnych autorach francuskich, „krytykować ich wygląd, obyczaje, ubiór, wychwalać umysły piętnastego rzędu i kpić z najwybitniejszych, opłakując, rzecz jasna, upadek literatury”, radykalny socjalista Sénécal pyta z wyrzutem dlaczego Fryderyk nie posiada książek poetów-robotników, zaś pan de Cisy, jest zdziwiony nieobecnością w księgozbiorze „choć paru nowych fizjologii, Fizjologii palacza, wędkarza, strażnika rogatkowego”.

wtorek, 10 stycznia 2017

Jeszcze o „Bibliotece Pstrykońskiej”

Gdy w tekście na temat „Biblioteki Pstrykońskiej” [tutaj] pisałem o Pielgrzymie Jerzego Stempowskiego opierałem się na oglądzie tylko jednego egzemplarza, przechowywanego w zbiorach cimeliów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (sygn. 552569). Opisałem go wówczas następująco: „ten niewielki, liczący 30 stron tomik został wydrukowany w 95 numerowanych egzemplarzach w Tłoczni Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie i zawierał oprócz tekstu, kilka drobnych litografii Henryka Józewskiego („brata Huberta”), które stanowiły przerywniki w tekście, a także dwa satyryczno-groteskowe rysunki odręczne jego autorstwa, umieszczone między stronami 16 a 17 oraz na końcu, za stroną 30.” Niestety znalazła się tu nieścisłość i to podwójna, co przyznaję teraz, obejrzawszy niedawno kilka innych egzemplarzy Pielgrzyma. Po pierwsze jest na odwrót – to nie litografie stanowią przerywniki w tekście, lecz odręczne rysunki Józewskiego, natomiast dwie autolitografie sygnowane ołówkiem „H.J.” są wklejone między stronami 16 a 17, oraz na końcu za stroną 30 (nota bene ta sama nieścisłość pojawiła się w katalogu wystawy Henryk Jan Józewski: polityk, artysta malarz, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2002, s. 59). Po drugie przyjąłem wówczas, że wszystkie wydrukowane egzemplarze były identyczne, tymczasem okazuje się, że nie.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Nic ciekawego

Pod datą 14 maja 1976 Gustaw Herling-Grudziński zapisał w dzienniku takie oto wspomnienie o Jerzym Stempowskim: „Niektóre rozmowy z dość odległych lat pamięta się w oderwaniu od okoliczności, inne w wyraźnym a nawet drobiazgowym „tle”. Zimą 1953 roku Jerzy Stempowski przyjechał na krótko do Monachium. Po kolacji wyszliśmy na spacer, chciał mi w roli „przewodnika ilustrującego” opowiedzieć o Monachium swojej młodości. Łaziliśmy długo, minęła północ i chwycił mróz. Pozostała „jeszcze jedna ważna sprawa do omówienia”, a kawiarnie były już o tej porze pozamykane. Zaproponował nocny lokal, ale w miarę spokojny, bez „awanturniczenia”. Znałem tylko jeden na głównym placu śródmieścia, gdzie nasz rodak z miasta Łodzi założył za pieniądze z kacetowego odszkodowania dyskretną i prawie salonową kapliczkę strip-tease, szczycąc się że nie dopuszcza do jej ześlizgu na poziom zamaskowanego lupanaru. Usiedliśmy przy stoliku na środku sali. Stempowski błysnął w ciągu paru minut ku uciesze właściciela swoją znajomością miasta Łodzi, po czym odprawił go grzecznie i przystąpił ad rem. Zabawny w tym wspomnieniu jest jego wygląd, gdy w trakcie gładkiego wywodu podpatrywał od czasu do czasu panienki rozbierające się kolejno na estradzie, za każdym razem poprawiając na nosie okulary i mrucząc ni to do siebie ni do mnie: „Nic ciekawego””.

G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Warszawa, 1990, s. 154.

czwartek, 5 stycznia 2017

Imię zapisane wodą

Zanim Thornton Wilder zasłynął dzięki książce Most San Luis Rey, napisał krótką powieść pod tytułem Kabała, zainspirowaną pobytem w Rzymie na początku lat dwudziestych XX wieku. Jej pierwszoosobowym narratorem jest alter ego Wildera, młody, bogaty i klasycznie wykształcony Amerykanin, który przyjeżdża do Wiecznego Miasta, aby kontynuować studia archeologiczne. Trafia do środowiska arystokratów, artystów i amerykańskich emigrantów, któremu ton nadaje tajemnicze i w opinii mieszkańców miasta potężne oraz wpływowe stowarzyszenie określane mianem „Kabały”. Bohater zostaje do niego wprowadzony i szybko zyskuje sympatię jego członków, którzy nazywają go Samuele. Powieść składa się z kilku luźno ze sobą powiązanych epizodów. W jednym z nich księżna d’Aquilanera powierza Samuele’owi misję, niestety kończącą się fiaskiem, powściągnięcia młodzieńczych ekscesów erotycznych swego syna Marcantonia. W innym z kolei, księżna d’Espoli zakochuje się w Jamesie Blairze, towarzyszu podróży i przyjacielu Samuele’a. Najciekawszy jest jednak drobny epizod z samego początku powieści, kiedy to tuż po przybyciu do Rzymu Samuele i Blair odwiedzają w domu przy Schodach Hiszpańskich pewnego umierającego poetę.

czwartek, 22 grudnia 2016

środa, 21 grudnia 2016

Zaginione pamiętniki i cielęca głowa

Tytułem uzupełnienia do moich ustaleń na temat „Biblioteki Pstrykońskiej” przedstawię dzisiaj niepozorny list, który znalazłem kilka dni temu w jednej z teczek zawierających korespondencję Jerzego Stempowskiego przechowywanych w Gabinecie Rękopisów BUW. Jest to list do ojca, Stanisława Stempowskiego, niedatowany, napisany na maszynie, na jednej stronie kartki rozmiaru mniej więcej A5, dotąd nie publikowany. Jego fragment zacytował swego czasu w szkicu o Hamlecie Henryka Józewskiego Jerzy Timoszewicz („Pamiętnik Teatralny”, nr 1, 1991). Zapewne znajdzie się on w przygotowywanym zbiorze korespondencji Stempowskich. List jest krótki, zaledwie kilkuzdaniowy, ale pełen zagadek, które spróbuję rozwikłać. „Najukochańszy Tusiu, Kiedy wrócisz będę Ciebie czekał na dworcu. Napisz tylko jakim pociągiem przyjedziesz. Zastanawiamy się z panem Henrykiem jak rozwinąć wydawnictwa Pstrego Konia, czyli mówiąc językiem 48-go roku comment donner une plus large extension à la tête de veau. [1] W następnym sezonie wydawniczym Twój syn wystąpi z dwoma nowemi utworami, z Profesorem i z Pozdrowieniem Jołłopa. [2] Jak jednak będzie z pamiętnikami Gura? [3] Gdybyś miał ochotę tem się zajmować w Ciechocinku, przysłałbym Ci rękopis. Moje zabiegi tutaj nie dały żadnego rezultatu prócz materiałów do „dzień dobry jołopie”. Wypędzeni czynownicy, którzy mieli dziś obradować ściśle prywatnie nad ich prawami do emerytury przestraszyli się i orzekli, że „akcja w obecnej chwili jest niepożądana” jak pisze Kętrzyński. [4] Widocznie nie sądzono mi być oratorem. Widzenia wyszły dwa dni temu z drukarni. Pan Henryk posyła Ci jeden egzemplarz i obiecuje napisać list dziś wieczorem. Całuję Cię najmocniej Twój zawsze Jerzy”.

sobota, 26 listopada 2016

Powieść w liście, albo list jako powieść

Jakiś czas temu zapowiedziałem, że wybrane niezrealizowane projekty literackie Jerzego Stempowskiego będę omawiał szczegółowo. Oto jeden z nich – powieść z życia stołecznych sfer teatralnych. Jej zamysł, powstały jeszcze przed wojną, opisał Stempowski 13 kwietnia 1960 roku w liście do przyjaciela, germanisty Adolfa Sowińskiego, pod wpływem usłyszanych rano w radiu Harnasi Karola Szymanowskiego. Fabuła planowanej powieści miała być bowiem osnuta na pewnym incydencie, który zdarzył się wiosną 1936 roku w warszawskim Teatrze Wielkim, właśnie w związku z przygotowaniami do wystawienia tego baletu w Paryżu. Ściągnięty wówczas na kilka dni do Polski przez Jana Lechonia, ówczesnego attaché kulturalnego ambasady polskiej w Paryżu, wsławiony występami w zespole Les Ballets Russes Sergieja Diagilewa, rosyjski tancerz Serge Lifar, zaproszony do zagrania głównej roli w Harnasiach, miał ponoć pozwolić sobie podczas roboczego spotkania w Teatrze Wielkim, na uszczypliwe uwagi pod adresem polskich tancerzy. Wywołały one reakcję krewkiego dyrektora baletu warszawskiego Jana Cieplińskiego, który rosyjskiego tancerza spoliczkował w obecności Szymanowskiego (który z wrażenia niemal zemdlał), Lechonia oraz kilku innych ważnych person ze świata kultury. Powstało ogólne zamieszanie, wezwano policję, ale na szczęście uniknięto międzynarodowego skandalu a cała sprawa skończyła się, wedle słów Stempowskiego, „lepszą popijawą”.