środa, 19 października 2016

Przypadek Mommsena

Literatura karmi się literaturą. Pisarze czerpią garściami od innych pisarzy, a ich wyobraźnię zasilają tyleż wspomnienia, obserwacje, przeżycia i doświadczenia własne, co przeczytane niegdyś książki. Wątki i postacie, obrazy, anegdoty, fabularne pomysły czy naukowe teorie trafiają w formie mniej lub bardziej przetworzonej do kolejnych książek. Czasem jest to forma zakamuflowana i niejawna, a wtedy odkrywanie śladów dawnej lektury w głębinach pisarskich imaginariów stanowić może źródło fascynujących przygód czytelniczych. Ich eseistyczne przetworzenie z kolei ujawnia nowe horyzonty interpretacyjne. Przykładem szkic Ludwika B. Grzeniewskiego o Lalce dowodzący, że postać Ludwika Stawskiego powstała z inspiracji wydaną właśnie i pilnie przez Prusa czytaną Zbrodnią i karą. Mistrzem takiego odkrywania jest Jan Gondowicz, który ukuł nawet na jego określanie arcytrafny termin „archeologia wyobraźni”. Czasem jednak ślad inspiracji jest zupełnie jawny, oczywisty i bezpośredni.

sobota, 15 października 2016

Haiku Orwella i zmiany klimatyczne

Wśród tekstów George’a Orwella na temat angielskiego charakteru narodowego są dwa szkice, w których autor chwali elementy angielskiej specyfiki mające wręcz przysłowiowo fatalną opinię: kuchnię i pogodę. Opinię, dodajmy, ugruntowaną od co najmniej dwóch stuleci, o czym zaświadczają choćby XIX-wieczne relacje naszych pisarzy-podróżników: Krystyna Lacha-Szyrmy czy Teodora T. Tripplina. Felieton W obronie angielskiej kuchni z 1945 roku stracił dużo na aktualności. Kuchnia angielska różni się dziś bowiem zasadniczo od tej, którą znał Orwell. Curry, czy kurczak po jamajsku są daniami tak samo brytyjskimi jak pudding z Yorkshire, czy jaja na bekonie. Z drugiej jednak strony zainteresowanie tradycyjnymi angielskimi potrawami stale wzrasta na fali rewolucji żywieniowej ostatniej dekady. Współcześni piewcy lokalności, sezonowości i odtwarzania dawnych tradycji ogrodniczych i kulinarnych podpisaliby się bez zastrzeżeń pod opinią Orwella o angielskich puddingach, zapiekankach, babeczkach, potrawach z jaj i ziemniaków, serach czy piwie. Jeśli chodzi natomiast o felieton zatytułowany „Podły” klimat to najlepszy klimat z 1947 roku, to nie zdezaktualizował się on wcale, a wręcz przeciwnie, w czasach zmian klimatycznych zyskał nowy wymiar.

piątek, 14 października 2016

Pałac Sztuki, 1925

W zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej znalazłem wydany w 1925 roku katalog wystawy prac Konrada Krzyżanowskiego z warszawskiego antykwariatu Pałac Sztuki. Katalog zawiera spis 103 prac artysty, wśród których rozpoznać można kilka najbardziej znanych, np. „Babcia z wnuczkiem” z 1915 roku, przedstawiający malarza Bolesława Baake, o którym pisałem tutaj. Spis poprzedzony jest życiorysem Krzyżanowskiego oraz krótkim wstępem Mieczysława Tretera, autora pierwszej monografii nt. malarza, wydanej rok później. Krzyżanowski – pisze Treter – „należał do tej wielkiej europejskiej rodziny artystów typu romantycznego – w przeciwstawieniu do pseudo-klasycznych formalistów – których malarstwo zasadza się na żywem i gorącem tętnie serca, na twórczej potrzebie wyrazu, a nie na chłodnej jeno rachubie, na beznamiętnej kaligrafji linji o z góry obmyślonym schemacie. Uznawał, że wszystko trzeba znać i wiele w sztuce umieć, ale wyżej zawsze cenił prawdziwego twórcę, aniżeli poprawnego wirtuoza formy, którego duch oschły i oziębły na szczerą wielką „poiesis” – t.j. na żywą twórczość o cechach poezji – nigdy zdobyć się nie potrafi.”

środa, 5 października 2016

O listach Zofii i Kazimierza Moczarskich

W tomie korespondencji Zofii i Kazimierza Moczarskich, zatytułowanym Życie tak nas głupio rozłącza... Listy więzienne 1946-1956, wydanym niedawno przez „Więź” pod redakcją Anny Machcewicz znajduje się list, w którym Zofia Moczarska dzieli się z mężem refleksjami o przeczytanej właśnie książce, krótkim studium Mieczysława Tretera o Konradzie Krzyżanowskim z 1926 roku. „Wpadła mi do ręki – pisze Moczarska – książeczka Mieczysława Tretera o Konradzie Krzyżanowskim (z cyklu „Monografie artystyczne” nakładem Gebethnera i Wolffa). Nie wiedziałam, że prócz portretów „w dziesięciu tomach «Chimery» wiele jest winiet inicjałów Krzyżanowskiego, a nawet szereg japońskich drzeworytów, przerysowanych przez niego dla reprodukcji ich w litografii...”. Rok 1900 – walka dwóch światów: starego akademizmu z twórczym nowo pojmowanym subiektywizmem – o którym pisze Treter – nie przeszkodziła jednak Krzyżanowskiemu być twardym realistą: „Forma realistyczna, zasadzająca się na operowaniu światłem i barwnymi plamami, nie zaś wyrazistą, wytwornie prowadzoną linią, odpowiadała właśnie najlepiej jego dążeniom do ekspansji charakteru i życia” (Treter)...

piątek, 9 września 2016

Miasto czytelników i marzycieli

9 września 1960 roku Jerzy Stempowski pisał do Aleksandra Wata: „Serdecznie dziękuję za list w którym znajduję nowe argumenty na rzecz mojej admiracji dla Włoch. Czytelników nie brak tam, ale są ukryci dla oka. Wychodząc na corso odkładają książki. W mojej ulubionej Sulmonie czytelnictwo jest np. zdumiewające. Nawet właściciel starego hotelu, w którym mieszkałem, miał bibliotekę i wolne chwile spędzał na czytaniu. Wielkie zastępy ich muszą się też znajdować w Neapolu, gdzie ludzie na pozór nie dbają o pieniądze, jedzą mimochodem na ulicy i wracają do swoich mrocznych vicoli. Przechodząc dwa razy dziennie przez viale dei Tribunali, przyglądałem się z największą ciekawością jego mieszkańcom. Życia mego nie starczyłoby na zrozumienie ich osobliwej egzystencji. Wiem, że jest wśród nich wielu bardzo wykształconych, bo Neapol nazywa się nawet citta dei laureati. Mam wrażenie, że są to ostatni być może prawdziwi marzyciele…